Trycksatt tank


Rostfri eller syrafast trycktank

Här kan du göra din förfrågan online för tankar i rostfritt eller syrafast

Användningsområde: Kyltank, tappvatten, kylvatten, ackumulatortank, utjämningstank, lagringstank, arbetstank. för t. ex. råvaror, kyl- eller värmeåtervinningssystem. Alla tankar är tillverkade enl. 2016:1 för tryckbärande anordningar och omfattas av §8 och är ej besiktningspliktiga av erkänt tredjeparts organ.

  Måste vara en giltig e-post adress
  -10 till + 30+30 till +65+65 till +100

  3 Bar6 Bar10 Bar16 Bar

  Anslutningstyp


  Tryckgivare


  Isolering
  doc,docx,pdf  Producerad av oss själva