Certifierade i EN1090


Laga Rostfritt är certifierade i CE Märkning enligt EU´s regelverk EN1090

EN1090 är ett kvalitetsystem oms garanterar att Laga Rostfritt arbetar efter de kvalitetskrav som lagen kräver. Vilket innebär att vi upprättar en prestandadeklaration för våra produkter och CE-märka dessa. CE-märkningen omfattar bärande takplåt, bärande väggreglar, takåsar till fackverk, pelare och balkar för byggnader, broar, cisterner, silos, torn och master.

Laga Rostfritt är certifierade i följande svetsklasser.
EN1090 EXC 1 o 2, ISO 3834-2
TIG- och MIG

Vill du veta mer så kontakta oss på info@lagarostfritt.se eller läs mer på boverket